Με κόκκινο σημειώνονται τα ανεκτέλεστα δρομολόγια- In red the cancelled routes